Strindheim Fotball har et samarbeid med TOYOTA BILIA på Leangen vedrørende skifte av dekk.

  • Torsdag 13. april
  • Tirsdag 18.april
  • Begge dager fra kl 16 til kl 20.

Inntekten går til vår klubb, og dekkskifte gjelder uansett biltype.

Både medlemmer, spillere, venner og bekjente kan benytte seg av dette gode tilbudet.

Så det er bare flott om du forteller om og sender dette videre til familie og venner slik at vi får mange besøkende disse 2 dagene.