Innkalling til årsmøte i Strindheim Toppfotball.

Styret innkaller herved til årsmøte i Strindheim Toppfotball. Årsmøtet avholdes den 21.03.2023 kl. 18.00 på klubbhuset på Ruta Arena.

Årsmøtet er åpent for alle. Personer med gyldig medlemskap er stemmeberettigede på årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 07.03.2023 til strindheimtoppfotball@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet avholdes.