Strindheim Fotball forlenget samarbeidsavtalen med Leangen Bolig/Koteng forrige uke.

Leangen Bolig/Koteng sier at "dette er en viktig avtale som først og fremst støtter opp under vårt gode arbeide i Strindheim Yngres. Gjennom avtalen blir vi også kjent med andre aktører som blant annet bidrar med dugnadsoppgaver"

Den største dugnaden i år var under Bieberkonserten, hvor vår klubb la ned 1600 verdifulle dugnadstimer. Vi ser frem til det videre samarbeidet med Leangen Bolig.

Bildet: Greta Stegavik/Koteng, Dag Kløvjan/STF og Nora Reese/Leangen Bolig