Vi hadde denne uka et hyggelig besøk av markeds- og sponsoransvarlig Eskil Wahl fra vår samarbeidspartner BEWI. Det ble gjennomført et godt og nyttig møte, hvor våre egne Dag Kløvjan (Marked) og Rolf Tronsaune (Daglig leder) var representert. Vi gjennomgikk avtalen med oppfølgingspunkter, og diskuterte fremtidige planer og muligheter for å få best mulig utbytte av et slikt samarbeid. Eskil og BEWI fikk i denne sammenheng overrekt årets spillertrøye, hvor BEWI står sentralt i fronten. Fra venstre: Rolf Tronsaune og Eskil Wahl Foto: Dag Kløvjan