Innkalling til årsmøte i Strindheim Fotball. Styret innkaller herved til årsmøte i Strindheim Fotball. Årsmøtet avholdes torsdag 24.03.2022 kl. 1800 på Topphuset (ved Ruta Arena). Årsmøtet er åpent for alle. Personer med gyldig medlemskap er stemmeberettigede på årsmøtet. Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10.03.2022 til strindheimtoppfotball@gmail.com. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet avholdes.