Det er svært gledelig å kunne offentliggjøre at vi har ansatt Rolf Tronsaune (62) i en 40 % stilling som daglig leder i Strindheim Toppfotball. Rolf har bakgrunn fra bank og databransjen, og jobber nå i tillegg i en barnevernsinstitusjon. Han har i mange år vært tilknyttet damefotballen i Strindheim, hvor han har lagt ned en betydelig innsats gjennom flere år. Med sin erfaring fra klubbdrift, administrasjon og prosjektarbeid, mener styret at Rolf har den rette bakgrunn for å bidra til å drifte og utvikle Strindheim Toppfotball organisatorisk, administrativt og sportslig. Rolf selv har følgende å si om hvorfor han har valgt å bli en del av oss i Strindheim: «En slik mulighet til å få jobbe med min hobby og med et slikt potensiale som det er i STF, kunne jeg ikke si nei til. Jeg har jobbet og vært delaktig i å bygge opp damelaget i klubben, og er derfor veldig klar for å bidra til det samme på herresida. Vi er en stor og fin klubb som vi kan få enda bedre ved å se helheten mellom herre- og damesida i klubben. Her er det mye historie i veggene som vi må ta vare på, så jeg går til oppgaven med stor ydmykhet og stolthet, noe som jeg håper kan smitte over til andre i teamet. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene, og bli kjent med menneskene rundt laget»   Rolf startet stillingen 10. januar, og vi ønsker han hjertelig velkommen inn i teamet, og ser frem til et godt og fruktbart samarbeid i tiden som kommer.