Nettstedet Trønderfotball har i samarbeid med Trønderkraft er ute med et program som omhandler Strindheim fotball, både bredde, kvinner og menn senior. Dette er det første programmet i en serie der de ønsker å vise at trøndersk breddefotball er langt mer enn det som skjer på selve fotballbanen. Programleder er Gøran Sørloth som har fått i tale et bredt spekter av gammel som ung med Strindheimfotballen i sitt hjerte. I tilknytning til programmet er det en basar man kan delta på ved å kjøpe lodd. Vips 98752. Bidra for å støtte klubben! Ett lag Ett Trøndelag – Premiere søndag – Trønderfotball (tronderfotball.com) Gå inn på koblingen under for å se programmet. https://youtu.be/aYleX-RS0xA