Årsmøtet avholdes den 27.05.2021 kl. 1800 på Topphuset (ved Ruta Arena). Årsmøtet er åpent for alle. Personer med gyldig medlemskap er stemmeberettigede på årsmøtet. Vedlagt er årsmøtepapirer. Årsberetning: https://www.dropbox.com/scl/fi/dd9n5hoxm48i0loi1rt52/rsberetning-2021-1.docx?dl=0&rlkey=kxgnscowohgq4uwljata29dgk Årsregnskap: https://www.dropbox.com/s/z0omo6mz36knvbn/%C3%85rsregnskap%202020%20%282%29.pdf?dl=0 Budsjett 2021: https://www.dropbox.com/scl/fi/4kkaoopdy2h2qa95sxigf/Budsjett-2021-Strindheim-Toppfotball-1.docx?dl=0&rlkey=seoc44xvi4fzj7lca23ynsiz7   -Styret