Innkalling til årsmøte i Strindheim Fotball. Styret innkaller herved til årsmøte i Strindheim Fotball. Årsmøtet avholdes den 27.05.2021 kl. 1800 på Topphuset (ved Ruta Arena). Årsmøtet er åpent for alle. Personer med gyldig medlemskap er stemmeberettigede på årsmøtet. Saker som et medlem ønsker  tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.05.2021 til strindheimtoppfotball@gmail.com. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet avholdes.