Robin Hjelseth spilte høstsesongen 2018 for Strindheim på lån fra Ranheim for å få seniorerfaring og regelmessig spilletid, og etter å ha vært en sterk bidragsyter til at sesongen endte med opprykk har klubbene prøvd å finne en løsning for 2019-sesongen som er best mulig for alle parter. Løsningen på det blir at Robin lånes ut til Strindheim TF for hele 2019-sesongen. Strindheim TF er glad for å ha Robin med på laget også i 2019!