Tittel Navn Telefon E-post
Hovedtrener Jahn Richard Johnsen 480 07 355 jrj@xpt.no
Ass.trener Eirik Albrechtsen 918 84 358 eirik.albrechtsen@iot.ntnu.no