Tittel Navn Telefon E-post
Trener Mads Frengen 482 82 958 madsfrengen93@hotmail.com
Oppmann Bjørn Morten Bratvold 975 30 926 Send e-post