Kontakt Strindheim Toppfotball

Strindheim Toppfotball

E-post: dagligleder@strindheimtoppfotball.no
Org.nr: 994 883 526
Kontonummer: 4202.21.55347
Vipps: 98752

Postadresse
Peder Østlunds veg 9
7044 Trondheim

Sosiale medier

      

Organisasjon

Tittel Navn E-post Telefon
Styreleder Eirik Rambech-Knoff rambech@hotmail.com 48155810
Daglig leder Rolf Tronsaune dagligleder@strindheimtoppfotball.no 92894269
Sportslig leder Geir Olav Kristensen sportsligleder@strindheimtoppfotball.no 95964460
Hovedtrener A-lag Per Morten Rinnan per.morten.rinnan@pilotutleie.no 40491057
Trener STF2 Geir Olav Kristensen geir.o.kristensen@ntnu.no 95964460
Trener STF3 Mads Frengen madsfrengen93@hotmail,com 48282958
Trener G19 Jahn Richard Johnsen

jrj@xpt.no

48007355
Nestleder Jan Gunnar Kvam jangkvam@gmail.com 97038684
FIKS-ansvarlig Rolf Tronsaune dagligleder@strindheimtoppfotball.no 92894269


Tilbake