Styret innkaller til årsmøte i Strindheim Toppfotball tirsdag 28.02.2017 kl 1800 på Topphuset, ved Ruta Arena.

Årsmøtet er åpent for alle. Personer med gyldig medlemsskap er stemmeberettigede på årsmøtet.

Agenda, saksunderlag og årsmelding for 2016 forefinnes på vedlagte link:Årsmøte Strindheim TF 2016

Velkommen!

Heia Strindheim!

-Styret

Kommentarer er stengt.