Styret innkaller til årsmøte i Strindheim Toppfotball tirsdag 15.02.2018 kl 1800 på Topphuset, ved Ruta Arena.

Årsmøtet er åpent for alle. Personer med gyldig medlemsskap er stemmeberettigede på årsmøtet.

Agenda, saksunderlag og årsmelding for 2017 forefinnes på vedlagte link: Årsmøte Strindheim TF 15.02.2018

Velkommen!

Heia Strindheim!

-Styret

Kommentarer er stengt.